Evropský sociální fond

Evropská unie - Evropský sociální fond, operační program Zaměstnanost.

Ukončené:

Název projektu: Dětská skupina při o. p. s. Naše děti, ulice Křenová

  • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016363
  • Doba realizace projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 20 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Název projektu: Dětská skupina při o. p. s. Naše děti, ulice Křenová

  • Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006826
  • Doba realizace projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Brna.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Brno a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dětská skupina má kapacitu 20 míst a je určené pro veřejnost.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

 
Naše děti - to nejlepší pro nejmenší Ivana Procházková Maloušci - Jesle s prvky Montessori v centru Brna

Naše děti, o.p.s. - to nejlepší pro nejmenší
Rodinné centrum Naše děti a jesle Maloušci v centru Brna. Sledujte nás i na facebooku Naše děti Brno.