Naše filosofie

Šťastné děti mají šťastné rodiče

  • Respektujeme a rozvíjíme vrozenou osobnost dítěte.
  • Děti nejsou k aktivitám nuceny, ale podporujeme jejich vlastní schopnost rozhodování a zájmy.
  • Rozvíjíme smysl dětí pro koordinaci, soustředění, samostatnost a pořádek.

Dítě spokojeným objevitelem

  • Díky jedinečným Montessori pomůckám a postupům děti objevují svět všemi smysly podle svého tempa, proto se učí rychleji a poznávání je baví.
  • Podpora individuality je v rovnováze s utvářením smyslu pro kolektiv.
  • Děti se cítí v kolektivu sebejistě.

Dejte Vašemu dítěti více

  • Do denního programu jsou zakomponovány také chvilky angličtiny (základní slovní zásoba, písničky, říkadla).
  • Projekty a témata, na kterých s dětmi pracujeme, pečlivě propojujeme s respektem, ekologií a dbáme na co největší propojení s přírodou i přes to, že se nacházíme v centru města.
  • Vztahy nejen s dětmi, ale také rodiči, jsou pro nás na prvním místě. Vždyť spokojené vztahy dělají spokojený život.

Více o Montessori

 
Naše děti - to nejlepší pro nejmenší Ivana Procházková Maloušci - Jesle s prvky Montessori v centru Brna

Naše děti, o.p.s. - to nejlepší pro nejmenší
Rodinné centrum Naše děti a jesle Maloušci v centru Brna. Sledujte nás i na facebooku Naše děti Brno.